مهام

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

کتل
30 دقیقه
187 سوال
400+ نفر
50.000 تومان
35.000تومان
m.b.t.i
20 دقیقه
60 سوال
400+ نفر
45.000 تومان
رایگان
ریون
45 دقیقه
60 سوال
400+ نفر
40.000 تومان
25.000تومان
هالند
45 دقیقه
228 سوال
400+ نفر
40.000 تومان
20.000تومان
گاردنر
20 دقیقه
80 سوال
400+ نفر
40.000 تومان
20.000تومان
آزمون نئو
60 دقیقه
240 سوال
400+ نفر
65.000 تومان
50.000تومان